KATSUO TERI NI MAKI

45.000

KATSUO TERI NI MAKI
Cơm Cuộn Cá Ngừ Vằn
Quý khách có thể chọn vị: chiên, kho, hoặc sốt cay.

0901718584