Hokkaido Hotate Sushi

179.000

Hokkaido Hotate Sushi – Cơm cuộn Sò Điệp Nhật tổng hợp.
Nguyên liệu: Cơm giấm, Sò Điệp Nhật, Rong Biển

0901718584